WellBeing בלמידה – מצגת MeetUp

מצגת MeetUp דצמבר בנושא WellBeing בלמידה – מאפיינים, מודלים והשפעת המרחב על ה- Wellbeing של הלומד

מה הקובץ נותן לי?

  • מודלים פדגוגיים לעידוד מוטיבציה אוטונומית של הלומד
  • מאפייני ה-WellBeing ויצירת חוויית ה- WellBeing בלמידה
  • כתיבת שאלה מניעת למידה
  • השפעת המרחב על ה- Wellbeing של הלומד

מה בין wellbeing ומרחב?

חזרתי מכנס מדליק היום! בעצם לא חזרתי משום מקום, ישבתי מול המחשב במשך כל הכנס ואני יושבת מול המחשב גם כעת. 
אבל ההרגשה היא לגמרי כאילו חזרתי ממפגש פיזי עם אנשים! 

אז מה היה?
בMeetup החודש החלטתי לדבר על Wellbeing. הנושא על לסדר היום לפני כמה שנים והעולם האקדמי מתייחס לחשיבותה של Wellbeing להצלחה האקדמית.

ממה מורכבת תחושת ה-wellbeing של הלומד?
יש הרבה מודלים, אני בחרתי להתייחס למודל של M-BRAC
 Baik, C., Larcombe, W., Brooker, A., Wyn, J., Allen, L., Brett, M., James, R. (2016)

  • שייכות – הלומד מרגיש שהוא שייך, שהמרצה רואה אותו, שלמרצה איכפת ממנו
  • כשירות – הלומד נפגש עם פעילויות למידה שמאתגרים אותו (אבל לא מאתגרים אותו מדי). הוא מרגיש שהוא יכול להתמודד איתם וחש סיפוק שהוא מצליח.
  • אוטונומיה – Voice and Choice, הלומד מצליח לבטא את עצמו את עצמו בתהליך הלמידה, הוא מביא לידי ביטוי את היכולות שלו, האיכויות שבו.
  • מערכות יחסים – הוא לא חש בודד, חלקים מהלמידה נעשים בקבוצה קטנה והוא מצליח ליצור מערכות יחסים משמעויות.

כאשר כל אלה באים לידי ביטוי הלומד חש מוטיבציה אוטונומית וזה מעניק לו תחושה של wellbeing בלמידה.

ואיך הגעתי להתעסק עם המרחב? עם המקום שבו מתנהלת הלמידה? 
בשנים האחרונות התרחשה התעוררות משמעותית בהבנה שמרחב הלמידה הפיזית מהווה מרכיב משמעותי בעיצוב תהליכי למידה אפקטיביים. המבנה שלה, העיצוב שלה, עיצוב וארגון הריהוט, אפילו הצבעים שנבחרים בתוך המרחב  – כל אלה מייצרים הזדמנויות למידה, מעודדים תחושה של שייכות וחיברות וסופו של דבר משפיעים על המוטיבציה ועל הישגי הלומד.

בימי קורונה עברנו למרחב הדיגיטלי ואולמות הלמידה שאנחנו מכירים הם כמעט בלעדיות 2: Zoom ו-Moodle. אומנם למדנו לתפעל את 2 המערכות האלה והרבה מאיתנו עושים בם פעילויות למידה טובות ואיכותיות אבל בסופו של דבר לא הצלחנו ליצור חוויה אינטימית ואנושית. 

במפגש היום התנסיתי לנהל תהליך למידה בסביבה בשם Remo. הסביבה אפשרה לי לעבור ממצב של מרצה למצב של פעילות חופשית בשולחנות עגולים. בזמן הפעילות החופשית יכולתי לטייל בין השולחנות, לקפוץ לפינת הקפה או ללובי, ובמקומות הללו לפגוש עמיתים ומכרים. יכולתי לראות מי נמצא איפה ולהחליט לאן אני רוצה לעבור ולהשתתף בשיח. ואכן טיילתי בין השולחנות ובכל שולחן פגשתי אנשים עם חיוך על השפתיים. 

מאז תחילת הקורונה זו היה החוויה הכי קרובה לדבר האמיתי שעברתי. 
מסתבר שגם הבחירה הנבונה של מרחב דיגיטלי יכול לזמן לנו חוויה מיוחדת יותר.