Learning Analytics – תשתית חובה בכל מערך למידה

ערן גל

המלצות להקמת מערך  Learning Analytics

 


עם המעבר המסיבי ללמידה דיגיטלית ולקראת מציאות בה נמשיך לבסס חלק רחב מהלמידה באמצעים אלו, הצורך במערך קבלת החלטות מבוסס נתונים הולך וגובר.

בכל פעילות למידה דיגיטלית נצברות כמויות אדירות של נתונים שיכולים לאפשר לנו תובנות מדויקות ולהניע תהליכי שיפור מתמיד בהתבסס על מערך ניתוח והפקת לקחים המכונה גם מערך “Learning Analytics”. בתכנית התמיכה התלת שנתית שפרסם המל”ג (ות”ת) לאחרונה, מוסדות להשכלה גבוהה נקראים להקים מערך זה במטרה לשפר ולפתח את מסגרות הלמידה הדיגיטלית לאורך זמן.

איך עושים זאת?

אנו ממליצים להקים את מערך Learning Analytics בשלושה שלבים עקרוניים

  1. לשאול את השאלות. להגדיר משתנים ושאלות\נושאים בהם נרקמה להתמקד כדי לייצר תובנות ומשוב. לדוגמה: מה הקשר בין צריכת למידה לציון בקורס ואילו פריטים מנבאים הצלחה
  2. לאתר את מסדי הנתונים ולהעצים את יכולות מערכת הניהול שלנו. במרבית המוסדות בארץ ובעולם מערכת Moodle מהווה תשתית מרכזית ללמידה דיגיטלית. בהתאם נכון לבצע אינטגרציה בין כלי\תוספי BI (Business Intelligence) ל Moodle. 
  3. לעצב חווית וממשקי משתמש. עיצוב האופי בו הנתונים המעובדים, התובנות והמשוב יוצג למשתמשים שונים במוסד: הלומדים, הסגל והנהלה. בחלק זה נבחר\נעצב בקפידה דוחות, לוחות מחוונים (Dashboards) וכלי ניתוח אישיים 

חברת Webacademix תשמח להציג תכנית מותאמת למוסד שלכם במסגרת מענה לתכנית התמיכה או כרכיב עצמאי.

בין המומחים בתחום בחברה הגב’ רותי סולומון, מהיועצים הבכירים בארץ בעיצוב פתרונות Moodle ודר’ ערן גל מבכירי הטכנו פדגוגים בארץ וצוות מעצבי חווית משתמש מנוסה ביותר.

בכל פעילות למידה דיגיטלית נצברות כמויות אדירות של נתונים שיכולים לאפשר לנו תובנות מדויקות ולהניע תהליכי שיפור מתמיד בהתבסס על מערך ניתוח והפקת לקחים המכונה גם מערך “Learning Analytics”